Even voorstellen….

Wij zijn Indebuurt033, een samenwerkingsverband tussen drie partijen (MEE, Welzin en B&A). Vanaf 1 januari 2017 coördineren wij de Sociale Basis Infrastructuur in Amersfoort. Hiervoor gaan wij samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak maken per wijk en een plan voor de stad als geheel. In deze plannen staan onze visie en ambities centraal: meer inwonersinitiatieven en nauwere samenwerking tussen organisaties en professionals.